Php if/elseif/else denetimi - Php #4

Php öğren


Php kullanırken if ile koşula bağlı işlemler yaptırabilirsiniz.
Php if ile herhangi bir değişkenin içinde bulunan değeri kontrol edip içindeki değere göre istediğiniz kodları çalıştırılması gibi işlemler yaptırabiliriz.

Örneğin:


$i=2;
 if ($i==1)
 
echo "giriş sayfasına yönlendiriliyorsunuz." ;
}

yukarıda bulunan satırlarda yapılan işlemler $i değişkeni oluşturup 2 sayısını atadık ardından if ile parantezler ($i==1) içindeki koşul sağlanıyorsa süslü parantezlerin içinde bulunan komutları yerine getirmesini sağladık.
burada parantezler içinde bulunan $i==1   koşulu iki adet eşittir yazılmasının sebebi $i değişkeninin 1'e eşit mi ? anlamında kontrol edilmesini sağlamaktadır.
kullanabileceğiniz bazı operatörler şöyledir:

!= eşit değil 
<= küçük eşit
<= büyük eşit 
< küçük mü ?
< büyük mü ?

gibi operatörleri kullanabilirsiniz.

Tabi if yapısının olmazsa olmazlarından birisi ise else


$i=1;
 if ($i==1)
 
echo "giriş sayfasına yönlendiriliyorsunuz." ;
}else
{
echo "hata";
}

yukarıdaki yapıda ise if koşulu sağlandığında ($i==1)  if süslü parantezleri  '{}' içerisindeki komutlar gerçekleştirilir ve else kısmı atlanır.

eğer if parantezleri içinde ($i<1)  demiş olsaydık bu sefer if içerisindeki komutlar gerçekleştirilmeyecek else  içerisinde bulunan komutlar gerçekleştirilecektir.

yukarıdaki çıktı giriş sayfasına yönlendiriliyorsunuz. şeklinde olacak.

Elseif

işin içine biraz daha heyecan katmak gerekirse elseif  ile bunu sağlayabiliriz.
Elseif bizim birden fazla koşul denetlememize ve böylece daha az kod yazmamıza yarayacaktır.

örneğin $i değişkenini 1'e ,2'e ,3'e eşit mi ? olarak sorgulamaya kalktığımızda elseif kullanmadan 
3 kere if yapısı oluşturup kontrol etmemiz gerekir ama elseif kullansaydık bir yapı ile daha rahat düzenli bir şekilde kontrollerimizi sağlayabilirdik.

Şimdi elseif ile ilgili bir kod örneği görelim:


$i=2;
 if ($i==1)
 
echo "giriş sayfasına yönlendiriliyorsunuz." ;
}elseif($i==2){
echo "hatalı giriş";
}else
{
echo "hata";
}


yukarıda gördüğümüz elseif yapısı if ile $i değişkeninin 1'e eşit mi olduğunu kontrol ediyor ve 1'e eşitse işlemi bitiriyor.
Bire eşit değil ise elseif satırına geçiliyor ve oradaki koşula göre ikiye eşit mi ? kontrol ediliyor.
$i değişkenimiz 2 rakamına eşitse elseif bloğu çalıştırılıyor.
Değişkenimiz iki rakamına da eşit olmadığı takdirde else bloğu çalıştırılıyor.

Ekran Çıktısı : hata  / şeklinde olacaktır.
Blogger tarafından desteklenmektedir.