Php form ile veri gönderme(get,post)

Websitesine kayıt olmak,giriş yapmak gibi işlemleri gerçekleştirmek için formları kullanılırız.
Html form etiketi ile bir sayfadan herhangi bir sayfaya veri gönderme işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Form nasıl oluşturulur bilmiyorsanız Html Form etiketi nasıl kullanılır ? konusundan yararlanabilirsiniz.


Form tanımlama örneği:

<form action="gönderilcek sayfa" method="get/post" >


Form etiketini kullanırken veri gönderme işlemini gerçekleştirmek için 2 farklı method bulunmakta bu metotlar:

1.Get

Get methodu ile form içindeki verileri gönderilmesi güvenlik açısından sağlıklı değildir.
Get mothodu ile gönderdiğimiz değişkenler Url üzerinden gönderilir.
En fazla 2048 karakter gönderilebilir.
Önemli işlemler gerçekleştirilirken tercih edilmez.
Post methodundan daha hızlıdır.

Get methodu ile veri gönderilirken formum içerisinde tanımladığımız elemanların name kısmı ile verdiğimiz isimler url kısmında şu şekilde görüntülenir:

yazilimdiyari.net/index.html?kadi=ayca22&sifre=123


2.Post


Post methodu güvenlik önlemleri içerir.
Get methodu ile kıyaslandığında daha yavaştır.
Karakter sınırı yoktur.
resim,dosya gibi verileri göndermek için post kullanmamız gerekir.


Kısacası bilmemiz gerekenler güvenlik gereken işlemler ve dosya gönderme  işlemleri için post,güvenlik gerekmeyen işlemler için ise get methodu tercih edilmelidir.

Post ile veri gönderilirken url üzerinde herhangi bir değişiklik olmaz.

Veri Göndermek

 Örnek olarak bir sayfadan girilen ismi diğer sayfada yazdıralım.

Formu veri gönderme işlemine hazır hale getirelim:

index.php sayfası:

<form method="get" action="index2.php">
İsminizi Giriniz:<input type="text" name="isim"><br>
Soyadınızı giriniz:<input type="text" name=soyad"><br>
<input type="submit" value="gönder">
</form>

üsteki form ile isim girilmesini istediğimiz bir alan ardından veriyi göndermek için type kısmı submit olan bir buton oluşuturduk ve formun methodunu get olarak belirtip index2.php dosyasına gönderilmesi gerektiğini söyledik.
Bu formu oluşturduğumuz sayfanın adı index.php ve formun action kısmında gönderilmesi istediğimiz sayfanın konumunu index2.php olarak belirttik ardından 
 gelen verinin yazdırılma işlemi için:
index2.php:
<?php
echo "ad".$_GET[isim]." soyad:".$_GET[soyad];
?>
kodlarını kullanıyoruz.
Burada bilinmesi gerekenler

 Formun methodu get olduğunda

 verinin alındığı sayfada değişkeni $_GET["input name"] yazarak input'a verdiğimiz name değerini get kısmının içine yazarak veriyi elde ediyoruz.

Formun methodu post olduğunda

$_POST["input name"] şeklinde veriyi elde ediyoruz.


Bu şekilde kullanıcıdan veri alma işlemini yapmış olduk. Böylece kayıt ve giriş yapma işlemleri ile ilgili bir örnek daha yapalım:

index.php sayfasında kendi kendine veri gönderme işlemini yapalım:

<form method=post action="index.php" >                                                   
<input type="text" name="ad" placeholder="kullanıcı adı.." required> 
<input type="password" name="sifre" required>                                  
<input type="submit" value="gönder" name="gonder">                     
</form>                                                                                                    
Html Form etiketi nasıl kullanılır ? 
<?php                                                                                       
                                                                                                  
f (isset($_POST[ad]) && isset($_POST[sifre]))                             
 {                                                                                               
if ($_POST[ad]=="admin" && $_POST[sifre]=="12345")       
{                                                                              
   echo  "giriş başarılı şekilde sonuçlandı.";                     
}                                                                              
else{                                                                                
echo "hatalı giriş.";                                                     
}                                                                             
}                                                                                               
 ?>                                                                                          

yukarıda bulunan kodlarda yaptığımız işlemde kullanıcı adını ve şifreyi girdiğimizde çıktımız:

signup form php
şeklinde olmaktadır.

Isset() methodu

Kodlar arasında gördüğünüz isset() methodu değişkenin var mı ? kontrol etmemize yarıyor.Böylece sayfayı ilk açtığımızda veri olmadığı için else bloklarının çalışmasını önlemiş oluyoruz. 


Blogger tarafından desteklenmektedir.