Php Değişkenlerde Referanslı Atama Nasıl Yapılır ?

Referanslı atama nedir ?


referanslı atama bir değişkene atadığımız başka bir değişkenin içeriğinde değişiklik olduğunda atadığımız değişkenin içeriğinin de ona bağlı olarak değişmesidir.


Bu durumu kısa bir örnekle açıklayalım:

$isim="mahmut"; // isim değişkenini oluşturup değer atayalım.

$isim2=&$isim;   // ikinci bir değişken oluşturup içine ilk oluşturduğumuz isim değişkeninin atıyoruz fakat referanslı atama işlemi için önüne bir "&" ve işareti ekliyoruz.

echo $isim2."<br>"; // şuanda isim2 değişkeninin içerisinde isim değişkeninin değeri bulunuyor burada ekrana "mahmut" değerini yazdıracaktır.

Buraya kadar herşey normaldi ama bundan sonra referanslı atamanın ne olduğunu göreceğiz.

$isim="kezban";  // burada isim değişkenine farklı bir değer atıyoruz.

Ve ardından isim2 değişkenini yazdırıyoruz.

echo $isim2; // isim2 değişkenine ilk başta isim değişkenini atamıştık ama referanslı şekilde atamıştık bundan dolayı isim2 değişkeninin içeriği isim değişkenin içeriği değiştiğinde tekrar güncellendi ve böylece ekrana "kezban" yazıldı.

 Php değişken nedir ? bilmiyorsanız : Php değişkenler konumuza göz atabilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.